smallturtle

Bán xuống NZD/USD

Giá xuống
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
26 lượt xem
0
- H4: Cấu trúc giảm,
- H1: Trendline hồi đã bị phá => sell giá hiện tại, Dừng lỗ 0.71507, mục tiêu 0.70680