bachdh021199

NZDUSD Wait For Price Action at Trendline

OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
25 lượt xem
0
Sau cú False Brreak NZDUSD trở lại uptrend và Retest vùng KeyLevel. Chúng ta sẽ đợi PriceAction tại vùng Trendline để quyết định Action dài hạn cho NZDUSD