FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
tp: 0.692x
sl: 0.6807có 1 khoảng trống giá từ cuối tuần trước qua đầu tuần này. Ngay mức hỗ trợ (màu đỏ dưới) kết hợp nến xanh bao trùm đỏ trước và đóng cửa trên DTB.
Tín hiệu macd ngược giá cho tín hiệu đảo chiều lên.
buy now

Bình luận