Sinvestvn

SELL NZDUSD

Giá xuống
Sinvestvn Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
SELL NZDUSD khi giá phá xuống trend line và điều chỉnh.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
NZDUSD đã tiến thẳng về vùng hỗ trợ của kênh giá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.