TradingWithHunter

Phân tích xu hướng NZDUSD_16/1/2019

OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Theo như hình phân tích trên, giá tuy đã điều chỉnh, nhưng lại không phá được đáy Swing Point, tạm thời tạo thành 1 mô hình Double Bottom .
Tuy nhiên về cấu trúc xu hướng tăng thì vẫn còn, do đó view cho hôm nay là mua lên từ vùng hỗ trợ.
Khuyến nghị mua ở nơi hợp lưu của vùng hỗ trợ và kênh giá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.