FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD đang hình thành mô hình Vai Đầu Vai
và có phá vỡ trendline xu hướng giảm
Tín hiệu Buy trên H4

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.