FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ

Trên biểu đồ hàng ngày, sóng ở mức cao hơn (А) của B hình thành, sự điều chỉnh đi xuống hình thành như sóng (B) của B và sự phát triển của sóng (C) của B bắt đầu. Bây giờ, làn sóng đầu tiên của mức thấp hơn i của 1 trong (C) đang phát triển, trong đó sự điều chỉnh cục bộ (ii) của i đang kết thúc. Nếu giả định là đúng, cặp này sẽ tăng lên mức 0,7451–0,8000. Trong trường hợp này, mức cắt lỗ quan trọng là 0,6875.
Các vị thế mua sẽ trở nên phù hợp trong thời gian điều chỉnh, trên mức 0,6875 với các mục tiêu là 0,7451–0,8000. Thời gian triển khai: 7 ngày và hơn thế nữa.

Trường hợp đảo chiều
Việc phá vỡ và hợp nhất giá dưới mức 0,6875 sẽ cho phép cặp tiền giảm xuống mức 0,6700–0,6467.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.