smallturtle

NZD/USD giao dịch trong biên độ

OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- Biểu đồ tuần: Xu hướng giảm đã bị phá, chuyển trạng thái đi ngang, các vùng giá quan trọng của 2 phe 0.70431, 0.68246
- Hành động: Quan sát hành động giá tại các vùng quan trọng rồi ra quyết định
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.