SAXO:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD bị trả về 0.63542 , nơi nó có khả năng tăng cao hơn tới 0.63975