Leadership

NZDUSD D1 BUY dài hạn

Giá lên
Leadership Cập nhật   
FOREXCOM:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD đã tăng mạnh trong khoảng 1 tuần vừa qua và có vẻ như NZDUSD đã kết thúc xu hướng giảm của nó sau khi giảm liên tiếp kể từ tháng 4/2018

Giờ là lúc thích hợp để bắt đầu buy NZDUSD dài hạn hoặc chờ 1 nhịp hồi nếu cẩn thận hơn. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng NZDUSD sẽ quay lại xu hướng giảm. Bởi vậy, hãy thêm SL vào mỗi lệnh của bạn

SL: 0.65700
TP: 0.69200

Bình luận:
NZDUSD đang tăng dần theo như những gì đã phân tích
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.