URIFX

20/101: Bán NZDUSD

Giá xuống
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
22 lượt xem
0
D1: Correction vẫn còn nhiều time và space để tiếp cận lại vùng giá Balance tại 0.68.
H1: Bán vùng correction trong channel correction.
Đóng lệnh: dừng lỗ: -2%