Le_Thanh_Tung

Sell limit NZDUSD

Giá xuống
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Mọi lý giải đều được giải thích như trong hình
=> Sell limit RR =1:5