dinhchien

NZDUSD - Giảm theo Keltner Channels & ADX 26/9/2022

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- Keltner channel giảm khi nến đóng cửa vượt xuống đường Lower 1 hai lần.
- cChỉ báo ADX > 35: xu hướng giảm mạnh.
>>> Chờ bán khi giá điều chỉnh về đường Lower 1 kênh Keltner .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.