trungtrucpham88

NU chờ ăn sóng hồi, lệnh treo khoảng 1 tuần.

trungtrucpham88 Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NU đang ở trong vùng quá mua.
Buy Limit tại 0.68220, khối lượng: 5% tài khoản
TP: 0.70500
P/s: Lệnh cuối tuần cho cả tuần sau!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã đạt điểm TP kỳ vọng
Số Pips lợi nhuận: 228
Thời gian kết thúc lệnh: 26/10/2017 - 27/12/2017, 2 tháng 1 ngày
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.