theforexltd

Phân tích NZDUSD : 24/03

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD - DOWNTREND
Sell ngay tại vùng giá 0.6988)
Take profit 1 at 0.6968
Take profit 2 at 0.6938
Take profit 3 at 0.6888
Stop loss at 0.7061

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.