OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Có thể chờ đợi giá hồi 1 nhịp nữa để canh Buy với mức chốt lời dài về vùng giá 0.74
Bình luận: Giá chạm cản trên, có thể cân nhắc Short để kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn
Entry: 0.661
TP: 0.633
SL: 0.672
RR: 1/3

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.