dinhchien

NZDUSD - tăng tiếp đến sóng 5 Elliot

Giá lên
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Chờ về vùng sóng Symmetry (4) đánh lên sóng Symmetry (5)
- Mục tiêu 3: sóng 5 Elliot . Mục tiêu 1, 2: sóng e Elliot đã hoàn thành.