Tungle111

NZDUSD đang trong kênh giá giảm khung H1

Giá xuống
Tungle111 Pro Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
-Chiến lược ưu tiên: Bán NZDUSD
-Phân tích ý tưởng: Khung D1 NZDUSD đang trong giai đoạn pullback sau khi breakout down trendline vào giữa tháng 10. Khung H1 NZDUSD đang đi trong mô hình kênh giá giảm, vùng ưu tiên cho giá bán ưu tiên 0.7125 - 0.7145, vùng hợp lưu giữa fibonacci thoái lui 50-61.8% và down trendline khung H1.
-Support level: 0.7075
-Resistance level: 0.7135 và 0.7180
Đóng lệnh: dừng lỗ: Dừng lỗ 25 pips.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.