OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Giá đang tới điểm kháng cự 0,6633 và đang có khả năng đảo chiều xuống điểm hỗ trợ 0,6505
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.