OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Update hơi muộn ace canh điểm vào lệnh .Ý kiến cá nhân của e, ace tham khảo !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.