OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
giá hiện tại có xu hướng giảm khá mạnh. chờ pullback đóng nến đẹp sell, xu hướng chính ở chart d1 giảm.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.