OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Bình luận: Seii thêm tai 0.6779
Bình luận: Đóng tất cả sell NU tại 0.6787