OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Phương pháp: Price Action + Chỉ báo Khung D1 H4 và H1

D1: Hiện tại khung D1 vẫn chưa phá qua được key level quan trọng (màu tím) của khung D1 => Gía sẽ vẫn còn trong xu hướng giảm => Nên bán ra

H4: Vì D1 là xu hướng giảm nên xu hướng tăng ở H4 là một xu hướng hồi và giá đã phá qua được key level quan trọng của xu hướng hồi đó chuyển thành xu hướng GIẢM. Xu hướng giảm nó đi như hình vẽ. Hiện tại giá đã về đáy cũ trùng với Fibonanci từ 0.618 đến 0.5 (Điểm cộng). Gía hình thành mô hình nên nhấn chìm giảm

H1: Vì D1 giảm , H4 giảm => H1 cũng sẽ giảm và giá cũng đã hình thành mô hình Nhấn Chím GIẢM mức độ 3 và quan sát thêm H4 thấy có nhiều cây nến từ chối vùng đáy này => vào lệnh SELL

Tư vấn miễn phí: 0962713158 - Trường
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.