vietdung221

Các đồng tiền hàng hóa có thể mạnh lên sau tin lãi suất của RBA

Giá lên
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Nhìn biểu đồ giữa NZD/USD so với chênh lệch lợi tức giữa 2 quốc gia là New Zealand và Mỹ cho thấy chúng đang không đi cùng chiều với nhau.

Việc lợi suất trái phiếu 10 năm của New Zealand tăng trước có thể là dấu hiệu của việc các đồng tiền hàng hóa sẽ mạnh lên.

Chúng ta có thể Long NZD/USD với khối lượng nhỏ và SL là vùng 0.694
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.