URIFX

NZDUSD => Cơ hội mua tốt.

Giá lên
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Nếu consolidated sẽ mua vào.