dinhchien

NZDUSD - Tín hiệu giảm theo kênh Keltner 30/9/2021

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Thống kê từ 2018 đến hiện tại:
- Vào 1 lệnh thắng trên 63%, risk/reward: 1/1
- Vào lệnh 2 tổng 2 lệnh: 58%.
- Thắng liên tiếp 14 lần.
- Thua liên tiếp 3 lần.
* Rủi ro áp dụng 2% cho cả lệnh 1 và 2.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.