UnknownUnicorn23499361

Canh Sell NZDUSD

Giá xuống
UnknownUnicorn23499361 Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Tham khảo ý tưởng để học hỏi và giao dịch tốt hơn

***
Giao dịch ngắn hạn rủi ro cao.
Không dành cho trader ít kinh nghiệm
Quản lý rủi ro 1-2% Stoploss mỗi lệnh!
***
Đây là giao dịch của tôi, hãy xem đó như một idea để học hỏi và nhận biết xu hướng.
Không phải lời khuyên đầu tư!
Bạn cần trau dồi kiến thức, có khả năng quản lý rủi ro khi giao dịch chứng khoán hoặc tiền tệ.
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.