Tunglee111

PTKT cơ hội đầu tư hôm nay 18-12-2018: Gió NZDUSD đã đổi chiều?

Giá xuống
Tunglee111 Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Với kèo NZDUSD đã breakout xu hướng tăng, chuyển dần qua xu hướng giảm rõ rệt.

Chiến lược hôm nay của NU sẽ chờ bán tại vùng resistance và đường downtrend theo xu hướng giảm.
Giao dịch đang hoạt động:
Đã vào KL1 của NU tại vùng chờ bán 0.6860, resistance + downtrend.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đã đạt mục tiêu TP
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.