Tunglee111

PTKT cơ hội đầu tư hôm nay 18-12-2018: Gió NZDUSD đã đổi chiều?

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Với kèo NZDUSD đã breakout xu hướng tăng, chuyển dần qua xu hướng giảm rõ rệt.

Chiến lược hôm nay của NU sẽ chờ bán tại vùng resistance và đường downtrend theo xu hướng giảm.
Giao dịch đang hoạt động: Đã vào KL1 của NU tại vùng chờ bán 0.6860, resistance + downtrend.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đã đạt mục tiêu TP