FX_IDC:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Như chúng ta thấy trên biểu đồ, chúng ta đang có mức giá ở giữa vùng 0.6945 và 0.6725. Hôm qua là thời điểm thích hợp để vào lệnh Short bởi vì chúng ta đang rất gần mức kháng cự của cặp này, nhưng hiện tại thì vẫn còn cơ hội cho chúng ta để vào lệnh. Trước khi cặp sẽ đập vào đường hỗ trợ và bật lên đường kháng cự.
Điểm vào: 0.6814
Cắt lỗ tại:0.6855
Chốt lãi tại: 0.6732

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.