Profxtrader_mh

Nhận định NZDUSD NGÀY (31/08/2022 )

OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
#NZDUSD chờ đợi cơ hội sell xuống.
NZDUSD xu hướng chính vẫn là giảm. Trong ngày hôm nay có thể cặp tiền này sẽ điều chỉnh nhẹ về vùng 0.6165 trước khi tiếp tục đi xuống. Với cặp tiền này các trader có thể chờ sell xuống quanh vùng 0.6165, SL: 0.6200, TP: 0.6110

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.