URIFX

NZDUSD #Mua R:R >= 1:5

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Cặp này có thể up trong thời gian ngắn hoặc ít nhất hồi về 1 đoạn.
BE khi giá hồi về, phần còn lại để ông trời quyết định. :D
Bình luận:
chốt BE
Bình luận: