Leadership

NZDUSD - Tiếp tục SHORT

Giá xuống
FOREXCOM:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Vậy là nhịp hồi của NZDUSD đã kết thúc, NZDUSD vẫn sẽ tiếp tục giảm và sẽ khó quay đầu trong những khoảng thời gian sắp tới. Do vậy, tôi cho rằng giờ là lúc để tiếp tục SHORT NZDUSD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.