Leadership

NZDUSD - Tiếp tục SHORT

Giá xuống
FOREXCOM:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Vậy là nhịp hồi của NZDUSD đã kết thúc, NZDUSD vẫn sẽ tiếp tục giảm và sẽ khó quay đầu trong những khoảng thời gian sắp tới. Do vậy, tôi cho rằng giờ là lúc để tiếp tục SHORT NZDUSD