DatTong

NZDUSD, Nhận định NZD tuần tới!

DatTong Premium Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Phân tích xu hướng NZD theo tuần, và ngày !
Bình luận:
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
+ 50pip
Bình luận:
Bình luận:
Great

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.