nguyenhieuec

Buy ngắn hạn Sell dài hạn NZD USD

OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
34 lượt xem
4
Trên 10 like sẽ cập nhật đi lệnh =]].
Mua giá hiện tại chốt lời ngắn 50 ~ 100 pip. chờ price action bán xuống dài hạn. <3

Chúc may mắn.

Bình luận