Tungle111

NZDUSD breakout uptrend ngắn hạn

Giá xuống
Tungle111 Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- Chiến lược giao dịch ưu tiên: Sell
- Khung ngắn hạn breakout uptrend, khung Daily hình thành Bearish Pin Bar. stop loss và take profit như hình.
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
chốt lời

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.