nguyenanhquan1

nzdusd

Giá xuống
nguyenanhquan1 Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
FX:NZDUSD

buy limit nzdusd

entry 0.68335

sl 0.68108

tp 0.68919

RR 2.5 ( tự chốt lời )
Bình luận:
hôm qua giá hai lần xuống không chạm entry nên mình hủy lệnh này nhé mọi người
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.