Leadership

NZDUSD - Vẫn phải là SHORT

Giá xuống
FOREXCOM:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD vẫn đang trong đà giảm và nó không hề có một chút dấu hiệu nào là sẽ ngừng xu hướng này của nó. Tuy rằng nó đang ở vùng giá rất thấp nhưng thời điểm này tốt nhất vẫn nên SHORT NZDUSD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.