Leadership

NZDUSD - Vẫn phải là SHORT

Giá xuống
FOREXCOM:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD vẫn đang trong đà giảm và nó không hề có một chút dấu hiệu nào là sẽ ngừng xu hướng này của nó. Tuy rằng nó đang ở vùng giá rất thấp nhưng thời điểm này tốt nhất vẫn nên SHORT NZDUSD