Leadership

NZDUSD BUY dài hạn

Giá lên
FOREXCOM:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD vẫn đang nằm trong xu hướng tăng. Mặc dù vậy nhưng tốc độ tăng của nó khá chậm. Một cây nến đỏ xuất hiện vào ngày hôm qua khiến nó gần như chạm đáy gần nhất. Tuy nhiên, đây lại chính là lúc để tiếp tục hoặc bắt đầu BUY NZDUSD .

BUY NZDUSD - 0.6850
TP: 0.7050
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.