OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Phân tích vào đây mà quên up cho a em tham khảo .giá chạy đúng theo bài phân tích luôn.a e nào thích thì có thể vào kèo BUY ngắn nhé.chốt lời nhanh chóng khi đặt được kì vọng. mấy bào sau em có nhiều thời gian em sẽ nói rõ tại sao BUY up vội cho a e tham khảo
Chúc anh chị thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.