FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Anh em có thể canh sell tại 0.6494.. Nhưng để đến đc bước đó thì giá cũng phải lội xuống rooif mới lên đc

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.