FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD như lần trước mình đã phân tích, mình đã kỳ vọng giá phá lên vùng bán chính của M15 rồi chờ hồi lại đế buy lên nhưng giá không phá lên được mà tiếp tục đi xuống.

Tuy nhiên:
- H1 hiện tại vẫn chưa phá xuống được vùng mua chính của H4 và khung ngày và đang có dấu hiện đi lên.

Nhận định: giá hiện tại đã tạo mô hình 2 đáy tại vùng mua chính H4 như mình kỳ vọng, đồng thời xuất hiện phân kỳ tăng. mình sẽ chờ giá hồi về để có điểm vào lệnh tốt nhất.

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!
Bình luận:
Giá đến hôm nay mới đi lên phá vùng bán chính của M15, mình sẽ chờ giá hội lại để tìm cơ hội buy lên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.