OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Giá đang tiếp cận điểm hỗ trợ 0,6721,nơi có khả năng tăng trở lại điểm kháng cự 0.6792
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.