OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Giá đang tiếp cận điểm hỗ trợ 0,6721,nơi có khả năng tăng trở lại điểm kháng cự 0.6792