OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Giá đã có đợt phản ứng ngay tại vùng Kháng cự( vùng màu cam) như đúng phân tích của hôm qua.
Về ngắn hạn, giá đang trong 1 kênh giá tăng.
Chờ giá Pull back về vùng Line đỏ để tiếp tục vào lệnh Buy theo xu hướng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.