ThanhDCOfficial

Kế hoạch chờ MUA NZDUSD với mẫu hình BAT

ThanhDCOfficial Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Morning #1: Kế hoạch trading theo mô hình Bat
Setup kế hoạch:
Bước 1: Quan sát và theo dõi mẫu hình BAT ở trên.
Bước 2: Nếu mẫu hình BAT hoàn thành thì tiếp tục sang bước 3, còn không thì dừng lại tại bước 2.
Bước 3: Quan sát dấu hiệu nến hình thành tại điểm D. Nếu có tín hiệu MUA thì lập tức chuyển sang bước 4. Còn không thì dừng lại bước 3.
Bước 4: Setup các quy tắc quản lý vốn và tỉ lệ R:R của cá nhân.
Bước 5: Theo dõi và đóng máy tính lại, phần còn lại hãy để thị trường làm việc.

Phân tích mang tính chủ quan.
Bài viết này là kế hoạch dự đoán của tác giả mong các bạn không làm theo. Mọi rủi ro tôi không chịu trách nhiệm.

Bình luận:
Các bạn nào đã LONG NZDUSD thì cho mình xin ý kiến nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.