OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Nếu bàn về Winrate, thì bài phân tích hôm qua của mình cũng chính xác đấy các bạn nhỉ. Giá giảm đúng vùng Hỗ trợ 0.6600 thì bật tăng lại.
Nói chơi vậy thôi, cũng nhờ cú Flash Crash sáng nay, mà giá mới nhanh chóng hoàn thành kịch bản như dự đoán thôi, chứ có vào dk lệnh và lấy được tiền đâu.

Mà thôi không sao, ngày mai thị trường vẫn còn đó, cơ hội vẫn còn nhiều.

Hôm nay theo dõi giá hồi về vùng Round Number 0.6700 để tiếp tục bán theo xu hướng nhé các bạn.

P/s: Đầu năm đầu tháng mà thị trường hack não mình quá,dự năm nay não sẽ nhăn thêm vài nếp đây.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.