DatTong

NZDUSD, Bán trên TF H1.

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
NZDUSD , Bán trên TF H1.
--> Chờ giá phá qua trendline => BÁN
Bình luận:
Dời stoploss vào điểm vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.