Dungtrader101

Chiến lược giao dịch với NZDUSD 26/10/2017-28/10/2017

Giá xuống
FX:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Xu hướng giảm mạnh đưa giá về gần vùng hỗ trợ quan trọng 0.6850;
tại đó đà giảm giá sẽ có sự suy yếu và giá sẽ có sự hồi phục tăng trở lại để Retest vùng Kháng cự tại vùng giá quanh ngưỡng 0.7050 trước khi lấy rơi trở lại vùng 0.6850.

Chiến lược giao dịch:
- Cắt giảm vị thế bán trước đó.
- Canh sell tại vùng giá bên dưới Kháng cự 0.7050.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.