DuyphongFX88

Cơ hội mua NZDUSD đang khá đẹp

Giá lên
DuyphongFX88 Cập nhật   
OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Đợi giá đóng nến H1 trên mở nến tháng, buy và đặt TP, SL như hình
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.