OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
Hôm qua giá đã có 1 cú tăng mạnh, phá luôn đỉnh của cú Flash Crash ngày hôm qua.
Ngay tại vùng Kháng cự giá phá qua, ngay lập tức pull back và tạo 1 nến Doji rất đẹp tại điểm này. Có thể đây sẽ là 1 set up Buy rất đẹp. Tuy nhiên, nến nhìn tổng quan thì giá lại đang nằm ngay vùng hợp lưu của kênh giá của Downtrend trên H4 và vùng Kháng cự 0.6698. Theo quan điểm cá nhân của mình thì nên đứng ngoài quan sát tại điểm này, vì rất có thể giá sẽ đảo chiều để quay lại trong Downtrend.

Tổng kết: Không có điểm vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.