OANDA:NZDUSD   Đô la New Zealand/Đô la Mỹ
- Xu hướng: Xu hướng tăng đang khá rõ ràng.
- Kèo khá đơn giản là chúng ta sẽ buy nếu giá pull back về vùng hỗ trợ gần nhất và dừng lỗ dưới keylevel.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.